Ilmainen persoonallisuustesti – 5 syytä tekemiseen

Ilmainen persoonallisuustesti ja sen tulos.

Oletko kiinnostunut selvittämään, millainen persoonallisuus sinulla on? Mitä artikkelin kuvassa olevat kirjaimet tarkoittavat? Onko sinulla uteliaisuutta tietää, miten eri persoonallisuuden piirteet vaikuttavat käyttäytymiseesi ja vuorovaikutukseesi muiden kanssa? Jos vastasit kyllä, niin sinun kannattaa tehdä Traitspotterin ilmainen persoonallisuustesti, joka perustuu Big Five -persoonallisuuden piirteisiin.

Big Five -persoonallisuuden piirteitä ovat avoimuus, tunnollisuus, ekstroversio, sovinnollisuus ja neuroottisuus. Jokaisella meistä on oma ainutlaatuinen yhdistelmä näitä piirteitä, ja ne vaikuttavat siihen, miten koemme maailman ja miten käyttäydymme erilaisissa tilanteissa. Persoonallisuustestin tekeminen voi auttaa sinua ymmärtämään omaa käyttäytymistäsi ja kehittämään persoonallisuuttasi. Kyseessä todella on ilmainen persoonallisuustesti, et joudu testin jälkeen maksamaan tuloksista, toisin kuin monilla nettisivuilla, vaikka ne kirjaimellisesti mainostaisivat itseään sanalla ”ilmainen persoonallisuustesti.”

Miksi siis tehdä persoonallisuustesti?

  1. Parempi itsetuntemus ja henkilökohtainen kehitys: Persoonallisuustestin tekeminen voi auttaa ymmärtämään omaa käyttäytymistä ja reaktioita paremmin. Testi voi myös auttaa löytämään omia vahvuuksia ja heikkouksia, ja siten auttaa kehittämään itseään.
  2. Työnhaku: Monet yritykset käyttävät persoonallisuustestejä arvioidakseen työnhakijoiden sopivuutta avoimiin työpaikkoihin. Tämän vuoksi tehdessäsi Big Five persoonallisuustestin voit paremmin valmistautua tuleviin työhaastatteluihin.
  3. Ihmissuhteet: Persoonallisuustestin avulla voit paremmin ymmärtää myös muiden ihmisten persoonallisuuden piirteitä ja käytöstä. Tämä voi auttaa sinua kommunikoimaan paremmin muiden ihmisten kanssa ja luomaan kestävämpiä ihmissuhteita.
  1. Terveydenhuolto: Erilaiset persoonallisuuden piirteet saattavat altistaa tiettyjen sairauksien, kuten masennuksen, kehittymiselle. Saat täydemmän ymmärryksen omasta terveydestäsi, kun otat myös persoonallisuutesi huomioon.
  2. Ymmärrys maailmasta: Persoonallisuustestin avulla voit ymmärtää paremmin, miten erilaiset persoonallisuuden piirteet vaikuttavat ihmisten toimintaan ja ajatteluun. Tämä voi auttaa sinua ymmärtämään paremmin maailmaa ympärilläsi.

Piirteiden kuvaus

Ekstraversio (Extraversion) kuvaa henkilön ulospäinsuuntautuneisuutta. Ekstrovertit ovat yleensä energisiä, ulospäinsuuntautuneita ja seurallisia ihmisiä, jotka siis nauttivat ihmisten kanssa olemisesta ja ovat aktiivisia sosiaalisissa tilanteissa. He ovat usein sujuvia keskustelijoita ja nauttivat huomiosta. Ekstrovertit ovat yleensä myös avoimia uusille kokemuksille ja seikkailuille.

Ekstrovertteja ja introvertteja pidetään usein vastakohtina, ja introvertit ovatkin yleensä varautuneempia ja nauttivat enemmän yksinolosta. On kuitenkin tärkeää huomata, että kukaan ei ole täysin ekstrovertti tai introvertti, vaan me kaikki sijoitumme jonnekin näiden kahden ääripään välille.

Avoimuus (Openness) on persoonallisuuden piirre, joka kuvaa henkilön halukkuutta ja kykyä käsitellä uusia ideoita, ajatuksia ja kokemuksia. Avoimilla ihmisillä on yleensä taipumus ajatella asioita monimutkaisesti ja kriittisesti, ja he ovat kiinnostuneita erilaisista näkökulmista ja ajatusmalleista. He ovat usein luovia ja taiteellisia, ja nauttivat kokeilusta ja tutkimisesta. He ovat yleensä myös valmiita oppimaan uusia taitoja ja tietoja sekä itsereflektiivisiä halutessaan ymmärtää omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan.

Sovinnollisuus (Agreeableness) kuvaa henkilön yhteistyöhalukkuutta, myötätuntoisuutta ja yleistä ystävällisyyttä muita ihmisiä kohtaan. Sovinnolliset ihmiset ovat yleensä hyvin empatiakykyisiä ja ymmärtäväisiä, ja heidän käytöksensä on usein suuntautunut toisten auttamiseen ja tukemiseen. Sovinnolliset ihmiset ovatkin usein hyviä ratkaisemaan ja sovittelemaan ihmisten välisiä erimielisyyksiä. He ovat myös herkkiä muiden tunteille. Liiallinen sovinnollisuus voi kuitenkin johtaa muiden tarpeiden kohtuuttomaan asettamiseen omien edelle.

Tunnollisuus (Conscientiousness) kuvaa henkilön taipumusta olla järjestelmällinen, huolellinen ja vastuullinen. Tunnolliset ihmiset ovat yleensä tarkkoja, luotettavia ja päämäärätietoisia. Heillä on usein korkeat standardit itselleen ja muille, ja he pyrkivät täyttämään velvollisuutensa mahdollisimman hyvin. Piirre voi vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin, kuten uraan, terveyteen ja ihmissuhteisiin. Tunnolliset ihmiset menestyvät yleensä hyvin työelämässä, sillä he ovat huolellisia ja vastuullisia työntekijöitä. He ovat myös usein hyviä ystäviä ja kumppaneita, sillä he ovat luotettavia ja huomaavaisia.

Neuroottisuus (Neuroticism) tarkoittaa taipumusta kokea negatiivisia tunteita, kuten ahdistusta, huolta, surua ja stressiä. Neuroottiset ihmiset ovat usein herkempiä ja reagoivat voimakkaammin stressaaviin tilanteisiin ja ärsykkeisiin kuin muut ihmiset. Neuroottisuuspiirteen ytimessä ovat muun muassa ahdistuneisuus, haavoittuvuus, pessimismi ja tunteiden voimakkuus. Neuroottiset ihmiset voivat kokea usein voimakasta huolta ja pelkoa, vaikka tilanne ei olisi vakava. He saattavat myös olla herkkiä kritiikille ja arvostelulle, ja pienetkin vastoinkäymiset voivat saada heidät tuntemaan olonsa masentuneeksi ja toivottomaksi.

Ilmainen persoonallisuustesti: esimerkkejä tuloksista

Vieressä olevat esimerkkitestitulokset ovat sanallinen ja numeerinen kuvaus artikkelin alussa olevasta visuaalisesta tuloksesta. Saat tietenkin pitää molemmat testitulokset itselläsi.

Lisää aiheesta?

PS. Jos olet kiinnostunut personalisoidun viestinnän hyödyntämisestä liidien generoinnissa, lataa oppaamme aiheesta.

Voit lukea lisää Big Five- piirteistä myös vaikkapa Wikipediasta.