Keinoja myynnin personalisointiin?

Myynnin personalisointi

Myynnin personalisointi on yhä tärkeämpää, kun yritykset pyrkivät erottumaan kilpailijoistaan ja tarjoamaan asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja. Personalisointi tarkoittaa asiakkaan tarpeiden ja mieltymysten huomioimista ja sen perusteella räätälöityä viestintää. Kun asiakas kokee, että hänen tarpeensa otetaan huomioon, hän ostaa todennäköisemmin ja palaa myös tulevaisuudessa.

Myynnin personalisointi onkin tärkeä osa asiakaskokemuksen parantamista ja asiakasuskollisuuden kasvattamista. Tässä tektissä käsitellään siis myynnin personalisointia ja annetaan käytännön vinkkejä sen toteuttamiseen. Lisäksi pohditaan, miksi myynnin personalisointi on tärkeämpää kuin koskaan ennen ja miten se voi auttaa teidänkin yritystänne menestymään nykypäivän kilpaillussa markkinassa. Lopussa voit ladata vielä tarkemman oppaan myynnin personalisoinnista ja käytännön toimenpiteistä.

Myynnin personalisointiin liittyy monia eri osa-alueita, ja yksi niistä on viestinnän sopeuttaminen eri persoonallisuuksien mukaan. Nykypäivänä asiakkaat odottavat yrityksiltä yhä enemmän personointia ja henkilökohtaista kohtelua . Tämä koskee myös B2B-yrityksiä.

On tärkeää ymmärtää, että persoonallisuudeltaan erilaiset ihmiset haluavat vastaanottaa viestejä eri tavoin. Introvertit arvostavat esimerkiksi yksityiskohtia ja tutkimusperusteista tietoa, kun taas ekstrovertit haluavat nopeita ratkaisuja ja suoraviivaista viestintää. Introvertit pitävät siitä, että saavat pohtia rauhassa ja itsenäisesti päätöksiään, ekstroverteille kannattaa olla esimerkiksi suurempia linjoja, tunteita ja visuaalisuutta. Tämä tarkoittaa, että yrityksen viestinnän tulee olla kohdistettua ja räätälöityä, jotta se vastaa kunkin yksilön tarpeisiin.

Yrityksen viestinnän sopeuttaminen introverttien ja ekstroverttien tarpeisiin auttaa yrityksiä saavuttamaan parempia myyntilukuja. Kun asiakas tuntee olevansa ymmärretty ja huomioitu, hän kokee positiivisempia tunteita yritystä kohtaan ja on taipuvaisempi tekemään ostopäätöksen. Siten henkilökohtainen kohtelu ja räätälöity viestintä johtavat parempaan asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen.

Miten tätä toteutetaan käytännössä?

Tärkeää on, että persoonallisuuksia pystytään tunnistamaan yksilöllisesti kohdeyleisöstä. Traitspotter on kehittänyt tätä varten tekoälyn, joka pystyy tunnistamaan persoonallisuuden piirteitä esimerkiksi Linkedin-profiileista. Prosessia voidaan siten automatisoida merkittävissä määrin. Sitten sekä ekstroverteille että introverteille voidaan suunnitella räätälöidyt viestipohjat, joiden sisältö sovitetaan tietenkin myös sen mukaan, mitä kanavaa myynnissä käytetään! Soittoon, sähköpostikontaktointiin ja sosiaaliseen median tehdään tietenkin erilaiset pohjat. Ja tästäkin on Traitspotterilla vahvaa osaamista ja kokemusta, joten voit halutessasi ulkoistaa tämän meille täysin.

Lue tarkempi ja laajempi oppaamme myynnin personalisoinnista – sen avulla voit aloittaa myynnin personalisoinnin myös itsenäisesti ja vaikka jo tänään. Se nimittäin sisältää yksityiskohtaisia käytännön ohjeita esimerkiksi personalisoitujen sähköpostiviestisarjojen tuottamiseen.