Persoonallisuuden huomioiminen osaamisen kehittämisessä osa 2/3

Myös yrityksen näkökulmasta on tärkeää huomioida työntekijöiden yksilölliset Big Five -persoonallisuuden piirteet, kun heidän osaamistaan pyritään kehittämään. Tämä auttaa organisaatioita motivoimaan työntekijöitä henkilökohtaisen kasvun polulla. Alla on joitakin esimerkkejä siitä, miten yritys voi kehittää työntekijöiden osaamista Big Five -piirteiden perusteella (voit lukea tarkemmat kuvaukset persoonallisuuden piirteistä esimerkiksi täältä):

 1. Korkea ekstroversio
 • Opettaminen tai kouluttaminen muiden työntekijöiden kanssa.
 • Verkostoitumistapahtumiin osallistuminen ja ihmisten tapaaminen.
 • Mahdollisuus tehdä työtä tiimissä ja kommunikoida avoimesti muiden kanssa.
 1. Korkea sovinnollisuus
 • Työskentely tiimissä ja yhteistyö muiden kanssa.
 • Mahdollisuus antaa ja ottaa vastaan palautetta rakentavalla tavalla.
 • Mentorointi ja tukihenkilön saaminen työpaikalta.
 1. Korkea tunnollisuus
 • Mahdollisuus suorittaa tehtäviä yksin ja omassa tahdissa.
 • Selkeä ja tarkka tehtäväkuvaus ja ohjeistus.
 • Henkilön antama työpanos voidaan arvioida ja mitata.
 1. Korkea avoimuus
 • Mahdollisuus kokeilla uusia ideoita ja etsiä uusia ratkaisuja työtehtäviin.
 • Koulutus ja seminaarit, joissa esitellään uusia ajatuksia ja innovaatioita.
 • Luova työskentely ja mahdollisuus ilmaista itseään.
 1. Korkea neuroottisuus
 • Henkilön tarpeiden ja pelkojen huomioiminen ja niiden käsitteleminen.
 • Koulutus tai terapia, joka auttaa henkilöä kehittämään henkilökohtaisia taitoja, kuten stressin hallintaa ja emotionaalista säätelyä.
 • Selkeä ja yksityiskohtainen palaute, joka auttaa henkilöä ymmärtämään, miten hän voi parantaa suoritustaan.
 • Mahdollisuus työskennellä pienessä ja turvallisessa ympäristössä.

Webinaaritallenne persoonallisuudesta ja oppimisesta

On tärkeää huomata, että jokaisella henkilöllä on erilaisia vahvuuksia ja kehitysmahdollisuuksia Big Five -piirteiden perusteella. Yrityksen kannattaa keskustella työntekijöiden kanssa henkilökohtaisista kehitystavoitteista ja tarjota heille sellaisia mahdollisuuksia, joista myös he itse ovat kiinnostuneita. Tämä auttaa vahvistamaan työntekijöiden sitoutumista organisaatioon, mikä taas on yritysten näkökulmasta yksi niistä keskeisistä asioista, joihin tulee löytää onnistuneita ratkaisuja.