Tehokkaampaa myyntiä ja markkinointia persoonallisuudet huomioimalla? Osa 3/3

Big Five -persoonallisuuden piirteiden huomioiminen auttaa yrityksiä tavoittamaan potentiaaliset asiakkaansa tehokkaammin ja luomaan myös kestävämpiä asiakassuhteita. Tämä johtuu tietenkin siitä, että ihmiset käyttävät mieluiten palveluita, joihin liittyvät kokemukset tuntuvat tutuilta ja turvallisilta = sopivat heidän persoonallisuuteensa. Annamme seuraavaksi esimerkkejä siitä, kuinka yritykset voivat hyödyntää Big Five -piirteitä myynnissä ja markkinoinnissa. Lopusta voit katsoa webinaaritallenteemme aiheesta.

  1. Avoin asiakas

Avoimia ihmisiä kannattaa houkutella kokeilemaan uusia asioita, sillä he ovat uteliaita. Tämäntyyppinen asiakas on alttiimpi vastaanottamaan uusia ideoita ja konsepteja, joten yrityksen tulisi keskittyä esittelemään uusia, innovatiivisia tuotteita ja palveluita avoimille asiakkaille. Myös mielenkiintoiset ja haastavat kampanjat, jotka vaativat asiakkaalta uusien asioiden oppimista, voivat toimia hyvin avoimille asiakkaille.

  1. Tunnollinen asiakas

Tunnolliset ihmiset ovat usein tarkkoja ja huolellisia päätöksenteossa. He tekevät tutkimusta ja vertailevat erilaisia vaihtoehtoja ennen kuin tekevät päätöksen. Tämä tarkoittaa, että yrityksen tulisi tarjota kattavaa ja yksityiskohtaista tietoa tuotteistaan ja palveluistaan. Tunnollisia asiakkaita voi houkutella myös tarjoamalla ilmaisia ​​kokeiluja, jotta he voivat tutustua tuotteisiin ennen ostopäätöstä.

  1. Ekstrovertti asiakas

Ekstrovertit ihmiset ovat yleensä sosiaalisia ja nauttivat vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa. He arvostavat henkilökohtaista huomiota ja tuntemista. Yritysten tulisi panostaa suoraan vuorovaikutukseen ja mieluiten livenä palvelemiseen ekstroverttien asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi tapahtumat, joissa asiakkaat voivat tavata yrityksen henkilökuntaa ja testata tuotteita henkilökohtaisesti, ovat hyviä tapoja tavoittaa ekstrovertit asiakkaat.

  1. Sovinnollinen asiakas 

Sovinnolliset ihmiset ovat taipuvaisia välttämään konflikteja, joten aggressiivinen tai painostava myyntitapa ei välttämättä toimi heidän kanssaan. He arvostavat normaaliakin enemmän ystävällisyyttä ja yhteistyöhalua, joten myyjän tulisi olla empaattinen ja luottamusta herättävä. Sovinnolliselle asiakkaalle tulisi antaa aikaa miettiä päätöstään ja tarjota heille tarvittaessa tukea ja apua.

  1. Neuroottinen asiakas

Neuroottiset asiakkaat ovat taipuvaisia stressiin ja ahdistukseen, joten myyntitavan olisi hyvä olla rauhallinen ja varovainen. Myyjän tulisi antaa heille tarpeeksi aikaa ja tilaa käsitellä tunteitaan ja ajatuksiaan. Neuroottiset asiakkaat ovat yleensä erittäin tarkkoja yksityiskohdista ja heillä voi olla taipumus kysellä paljon kysymyksiä. Myyjän tulisikin olla kärsivällinen ja vastata kysymyksiin rehellisesti ja tarkasti. Heidän kanssaan tulisi välttää kiirehtimistä ja painostamista, koska se voi vain pahentaa heidän ahdistustaan. Sen sijaan myyjän tulisi pyrkiä rauhoittamaan heitä ja tarjota heille selkeitä ja loogisia perusteluja.

Webinaaritallenne myynnin ja markkinoinnin personalisoinnista

Yhteenvetona voidaan todeta, että persoonallisuuden piirteiden huomiointi voi vaatia myyjiltä ja markkinoijilta erilaisia taitoja ja strategioita, mutta lopulta vaivannäkö palkitaan pitkäaikaisten ja menestyksekkäiden asiakassuhteiden muodossa.

Lataa alta ilmainen katsauksemme, jossa selvitämme useita markkinoinnin personalisointiin liittyviä asioita entistä tarkemmin sekä esittelemme käytännön kokemuksia. Hyödyt varmasti!