Mikä on persoonallisuustesti, jota ammattipsykologitkin käyttävät?

Nainen persoonalliuustestin esittely

Big Five -persoonallisuustesti, myös nimeltään OCEAN-testi, on psykologian teorioihin perustuva persoonallisuustesti, jolla arvioidaan henkilön viisi merkittävintä peruspiirrettä: avoimuus, tunnollisuus, ekstraversio (myös ulospäinsuuntautuneisuus), sovinnollisuus ja neuroottisuus (myös luonnollinen reaktio). Muita persoonallisuustestejä ovat esimerkiksi MBTI (Myer-Briggs Type Indicator) ja DISC-testi, mutta vuosikymmenten tutkimuksissa Big Five -malli on osoittautunut luotettavimmaksi tavaksi mitata persoonallisuutta.

Lyhyesti kuvattuna avoimuus tarkoittaa henkilön uteliaisuutta ja avoimuutta uusille ideoille ja kokemuksille. Tunnollisuus viittaa henkilön huolellisuuteen ja vastuuntuntoon. Ekstraversio tarkoittaa henkilön sosiaalisuutta ja halua olla tekemisissä muiden kanssa. Sovinnollisuus viittaa henkilön yhteistyöhaluun ja myötätuntoisuuteen. Neuroottisuus viittaa henkilön emotionaaliseen vakauteen ja herkkyyteen. Näitä testejä käytetään psykologisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi laajalti erilaisissa yhteyksissä yritysmaailmassa, kuten rekrytoinneissa ja henkilöstön kehittämisessä. Traitspotterin testi on yhdenmukainen tällaisten virallisten testien kanssa, joita käytetään edellä mainituissa yhteyksissä ja siten sillä saadaan luotettava arvio omasta persoonallisuudesta.

Miten persoonallisuustesti käytännössä tehdään?

Persoonallisuustesti koostuu 120 kysymyksestä, joihin vastataan ”täysin samaa mieltä” – ”täysin eri mieltä”. Vastaajan tulee valita, mikä vaihtoehdoista parhaiten kuvaa heitä. Testi antaa henkilölle toisistaan riippumattomat pisteet viidessä piirteessä ja siten yksilöllisen kokonaiskuvan henkilön persoonallisuudesta. Mitä vahvempi piirre on persoonallisuudessasi, sitä enemmän saat siihen liittyen pisteitä. 120 kysymystä voi kuulostaa paljolta, mutta niihin vastaaminen ei todellisuudessa vie paljoa aikaa, koska kysymyksiin vastataan valmiilla ja yksinkertaisella asteikolla. Lisäksi runsaalla määrällä kysymyksiä saadaan aikaan tarkempi ja varmempi kuva persoonallisuudesta.

Persoonallisuus on aikuisilla suhteellisen vakaa, minkä vuoksi testiä ei ole tarvetta toistaa säännöllisesti ja siten testin tekemiseen kannattaa kerralla panostaa enemmän. Persoonallisuustestissä kannattaa vastata mahdollisimman totuudenmukaisesti, vaikka persoonallisuutta mitataankin ”pistein”. Korkeampi pistemäärä ei tarkoita parempaa tulosta, vaan ainoastaan sitä, että tietty piirre on vahva. Testin tulosten avulla pystyt esimerkiksi johtamaan itseäsi paremmin, kun saat objektiivista tietoa omasta persoonallisuudestasi ja taipumuksistasi.