Massamarkkinointi ja siihen luottaminen on yksi tärkeistä syistä epäonnistumiseen

Klassinen taloustiede lähtee liikkeelle niukkuuden ajatuksesta. Siitä, että usein erilaisille asioille on enemmän kysyntää kuin niitä on tarjolla. Arkikokemuksen perusteella joku voisi ajatella, että myynti- ja markkinointiviestit eivät ainakaan kärsi niukkuudesta – niitä on tarjolla enemmän kuin niille on kysyntää. Koska sellaista viestintää on jo jokaisen kotitarpeiksi asti ja monen mielestä aivan liikaa, olisi viestinnän oltava nykyistä laadukkaampaa ja miellyttävämpää, jotta se aidosti palvelisi sekä asiakkaan että myyjän tarpeita. Asiakas haluaa saada parempia kokemuksia ja myyjä haluaa saada parempia asiakkaita. Asiakkaan kokemuksesta tuskin tulee parempaa, vaikka tämän korvaan huutaisi vähän kovempaa, vähän lähempää ja vielä vähän useammin. Massamarkkinointia toteuttava syyllistyy tyypillisesti juuri edellä mainittuun virheeseen.

Asiakkaan näkökulmasta laadukkaampia ja miellyttävämpi kokemuksia saadaan aikaan jo pelkästään viestimällä tämän persoonallisuuden piirteisiin sopivalla tavalla – selkeimpiä tuloksia saadaan erityisesti sovittamalla viestintää vastaanottajan ekstroversioon. Henkilön ulospäinsuuntautuneisuus vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi siihen, millaisia sanavalintoja ja tekstin tyyliä ihminen pitää miellyttävänä. Ekstrovertit esimerkiksi pitävät vahvemmasta tunneilmaisusta kuin introvertit. Personoinnissa on useita osa-alueita, joilla kaikilla on kanavasta riippuen oma merkityksensä: otsikointi, tekstin tyyli ja materiaalin kuvitus. Mitä hyötyä on kirjoittaa esimerkiksi tyylillisesti personoitu viesti, jos otsikkoa ei ole personoitu ja kohde ei sen vuoksi avaa viestiä ollenkaan? 

Kuinka moni haluaa tulla kohdelluksi ihmisenä

McKinseyn mukaan 76 % ihmisistä ei pelkästään halua, vaan myös vaatii personoitua asiakaskokemusta. Kuulutko sinä heihin, kun olet asiakkaana jossakin?

Ihmisyksilöitä on olemassa aika paljon – tällä hetkellä kahdeksan miljardia kappaletta. Voisi ajatella, että yksilöllisen kokemuksen tuottaminen, kaikissa asiakkuuden elinkaaren vaiheissa vaatii melkoisen määrän tietoa ja työtä. Onneksi tiede ja teknologia on tässäkin tullut avuksemme ja personoidun myynnin sekä markkinoinnin tekeminen on nykyään mahdollista kaikille kustannustehokkaasti ja nopeasti. Persoonallisuutta on mahdollista mitata luotettavasti Big Five -persoonallisuustestillä ja kun tämä yhdistetään tekoälyyn, on persoonallisuuden analysointi myös markkinoinnin ja myynnin tarkoituksiin luotettavaa ja helppoa.

Tule siis webinaariimme kuuntelemaan käytännön vinkkejä myynnin ja markkinoinnin personointiin. Tapahtuma järjestetään 25.11. kello 9.