Persoonallisuustyypit työelämässä

persoonallisuusskaalojen-kuvaukset

Tiesithän, että aikuisen ihmisen persoonallisuus on hyvinkin vakaa ja pysyvä ominaisuus? Monet työpaikan ongelmista johtuvat yksinkertaisesti siitä, etteivät ihmiset ymmärrä riittävästi persoonallisuuden merkitystä arkisessa vuorovaikutuksessa. Vaikka kyllähän arkikieleenkin on valunut puhetta esimerkiksi introverteista ja ekstroverteista!

Harva on kuitenkaan aidosti valmis ajattelemaan, kuinka syvälle aina esimerkiksi sanavalintoihin asti nämä ominaisuudet vaikuttavat ja että puhe introverteista, ekstroverteista ja persoonallisuudesta on oikeastaan kovaa tiedettä!

Minkälaisia persoonallisuustyyppejä on?

Jatkaaksemme alun kysymyksestä, työyhteisöissä olisikin tärkeää keskittyä palvelemaan myös työntekijöitä oman persoonallisuutensa perusteella, ei yrittää muuttaa sitä. Erilaiset piirteet tuottavat erilaisia vahvuuksia ja parantavat suoriutumista erilaisissa tehtävissä. Tieteellisesti vahvistettuja ja erittäin tutkittuja persoonallisuuden piirteitä ovat avoimuus uusille kokemuksille, sovinnollisuus, tunnollisuus, tunne-elämän tasapainoisuus ja viidentenä ulospäinsuuntautuneisuus, johon aiemmin mainittu puhe introverteista ja ekstroverteista liittyy. Kukin piirre kannattaa ymmärtää janaksi, jonka toisessa päässä piirre on erittäin vahva, toisessa päässä matala ja näille janoille jokaisen ihmisen persoonallisuus asettuu liukuvasti. Introversio eli suuntautuminen sisäänpäin ja ekstroversio eli suuntautuminen ulos ovat esimerkkejä tämän yhden piirteen janan eri päistä.

Persoonallisuuden huomiointi

Persoonallisuuden huomioiminen on avainsana monessa tapauksessa, joissa työyhteisön toimintaa halutaan parantaa. Ehkä tässä vaiheessa onkin hyvä mainita, että persoonallisuus tarkoittaa määritelmällisesti ihmisen syvällistä ja kokonaisvaltaista olemisen, ajattelun ja tuntemisen tapaa. Ihmisille on tärkeää tulla ymmärretyksi omana itsenään ja rautalangasta väännettynä tämä tarkoittaa siis esimerkiksi sitä, että ihmisen työhyvinvointi paranee ja ihminen tekee työnsä paremmin, kun hänen syvin ja aidoin ihmisyytensä otetaan huomioon. Ihmisiä alkaakin kummasti kiinnostamaan esimerkiksi sellaisiin työpaikkoihin sitoutuminen, joissa heidän persoonallisuutensa huomioidaan. Persoonallisuuden ottaminen huomioon onkin tieteellinen ja käytännöllinen tapa lähestyä esimerkiksi yksilöllisyyttä, josta puhuminen jää yleensä aivan liian yleisen tason jargoniksi. Mutta miten persoonallisuus sitten oikeastaan otetaan käytännössä huomioon työyhteisössä?

Webinaarisarja erilaisista persoonallisuustyypeistä työelämässä

Tämän ja paljon muita työyhteisösi arkea parantavia asioita opit osallistumalla webinaarisarjaamme.