Rahanarvoinen tieteellinen tutkimus, johon myös Traitspotter luottaa

Tieteellinen rahanarvoinen tutkimus tuottaa runsaasti viidensadan euron seteleitä

Matz, Kosinski, Nave ja Stillwell (2017) testasivat tutkimuksissaan markkinoinnin personalisoimista yksinkertaisten digitaalisten jalanjälkien avulla ja saavuttivat erittäin lupaavia tuloksia. Digitaalisilla jalanjäljillä tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että he personoivat markkinointia esimerkiksi ihmisten Facebook-tykkäysten perusteella. Kun personalisoinnissa käytetään laajempaa valikoimaa erilaisia tekijöitä, saadaan selkeästi parempia ja luotettavampia tuloksia. Lisäksi personalisoinnin vaatimukset kasvavat jatkuvasti, koska kuluttajat kaipaavat yhä tarkempaa ja parempaa asiakaskokemuksen personalisointia.

Personalisoiminen psykologisten Big Five -persoonallisuuspiirteiden avulla on itsessään luotettavaa, koska ihmisen persoonallisuuden piirteet ovat hyvinkin vakaita aikuisiässä. Tämä vuoksi kerran hankittua laadukasta dataa voidaan käyttää myöhemminkin eikä se vanhene nopeasti. Tällaista on rahanarvoinen tieteellinen tutkimus, johon myös Traitspotter luottaa.

Tieteellinen personalisointi käytännössä?

Parhaita tuloksia on saavutettu personalisoimalla ihmisten ulospäinsuuntautuneisuuden eli ekstraversion avulla. Vaikka aiheesta löytyy laajaa tutkimusnäyttöä, on myös arkijärjen mukaan melko ymmärrettävää, että introvertit ja ekstrovertit kaipaavat erilaista markkinointia ja asiakaskokemusta. Laadukkaan ja tarkan personalisoinnin toteuttaminen vaatii yleensä sen verran resursseja, ettei sellaista ole kannattavaa toteuttaa jokaisessa yrityksessä itsenäisesti. Tämän vuoksi Traitspotter on kehittänyt tekoälypalvelun, jonka avulla markkinoinnin personalisointia voidaan helposti ja kustannustehokkaasti toteuttaa pienimmissäkin yrityksissä ja toisaalta massiivinenkin määrä luotettavaa analyysia pystytään toteuttamaan käden käänteessä.

Julkaisimme hiljattain tutkimuskatsauksen siitä, mitä markkinoinnin personalisoinnilla tarkoitetaan, miksi jokaisen yrityksen kannattaisi toteuttaa sitä ja millaisia tuloksia oikein toteutetun personalisoinnin avulla on odotettavissa.

Lähteet:

Matz, Kosinski, Dave, Stillwell. 2017. Psychological targeting as an effective approach to digital mass persuasion. https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1710966114