Markkinoinnin personalisointi ja siihen liittyvä tärkein tutkimustieto

whitepaper

Jos tappelet asiakaskokemuksen personalisoimista vastaan, taistelet tuulimyllyjä vastaan. McKinseyn mukaan 71 % kuluttajista odottaa jo nyt personalisoitua asiakaskokemusta ja näistä 76 % suorastaan ärsyyntyy, jos asiakaskokemus ei ole personoitu. Kuinka viisasta on ärsyttää prospektia? Markkinoinnin personalisointi ei ole tulevaisuutta, vaan nykypäivää.

Personalisointia voidaan lähestyä hyvin monenlaisesta näkökulmasta ja ajatella myös, että se on osa laajempaa trendiä, jossa kaikkea ihmiselämään liittyvää pyritään saattamaan yksilöllisesti sopivimpaan muotoon. Markkinoinnin personalisoinnin osalta tiede ja tutkimus ovat auttaneet ymmärtämään sitä, millaista kokonaisvaltaista asiakaskokemusta ihmiset kaipaavat. Ehkä jokaisen olisi hyvä pohtia hieman, että millaisia ajatuksia asiakaskokemuksen personalisointi herättää henkilökohtaisella tasolla. Toisin sanoen, ajatella niitä arkisia tilanteita, joissa on itse asiakkaana jossain. Tämän pohtimisen jälkeen on ehkä helpompaa ymmärtää, miksi yksilönä kohteleminen on niin tärkeää.

McKinseyn mukaan parhaiten personalisoinnissa ovat näyttäneet onnistuneen diginatiivit D2C-yritykset, joilla personalisointi läpäisee koko yrityksen toiminnan. Ne näyttävät siis luottavan ajatukseen, että personalisointi on yksi tärkeimmistä kaikkea liiketoimintaa kuvaavista trendeistä myös tulevaisuudessa.

Personalisoinnissa on edelleen tarjolla runsaasti matalalla roikkuvia hedelmiä myynnin parantamiseen. Hyvin harva yritys hyödyntää personalisointia siinä määrin, kuin se olisi jo nyt teknologisesti mahdollista, kustannustehokasta ja perusteltua. Tieteellinen tutkimuksen osalta on pitkältä ajalta hyvin vahvaa näyttöä siitä, että pelkästään jo ihmisen ulospäinsuuntautuneisuuden perusteella personalisoimalla saavutetaan helposti useiden kymmenien prosenttien parannuksia halutuissa mittareissa, kuten viestien avauksissa ja niihin vastaamisissa.

Olemme kirjoittaneet tarkemman tieteellisesti tuetun katsauksen siitä, miksi markkinoinnin personalisointi on nykyään välttämätöntä ja miten sitä kannattaa tutkitusti toteuttaa. Mukana on myös Traitspotterin omissa asiakaskampanjoissaan saavuttamia tuloksia.